Attachments:
Årsredovisning 2020 för SOZAP AB (publ)