Aktieägarna i SOZAP AB (publ), org. nr 556980-2241, med säte i Nyköpings kommun, Södermanlands län, har hållit extra bolagsstämma torsdagen den 25 mars 2021, protokoll bilagt nedan.

Attachments:
Sozap-EGM 2021-03-25-Kallelse (sv) - PDF
Protokoll fört vid extra bolagsstämma