Aktieägarna i SOZAP AB (publ), org. nr 556980-2241, med säte i Nyköpings kommun, Södermanlands län, har hållit årsstämma måndagen den 3 maj 2021.

För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Protokoll från årsstämman är bilagt nedan.

Attachments:
Kallelse till årsstämma i SOZAP AB (publ)
Sozap AGM_protokoll 2021-05-03 signerat