Daniel Somos

Daniel Somos

Född:1983. Styrelseledamot sedan 2021 och styrelseordförande sedan 2024.

Utbildning:

Civilekonom,Msc., Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga pågående uppdrag:

Styrelseordförande och VD i Polygrade Holding AB. Styrelseordförande i GraphN AB. Styrelseledamot och VD i Mean Reversion AB och Lialum AB. Styrelseledamot i Mibi Games AB, Polynvestor AB, RealsprintAB och Urban Events AB. Styrelsesuppleant i Dubbelplus AB, Nordic Bytes AB och NB Innovation Factory AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Styrelseordförande i Elias Software AB. Styrelseledamot i Avionero ABoch Asia Pacific Invest AB. Styrelsesuppleant i Solnabostäder Aktiebolag och Epic Games Scanning AB. Investor relations Quixel AB.

Innehav i SOZAP:

262 031 aktier och 60 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024:2, berättigande tillteckning av 60 000 aktier.

Oberoende i relation till SOZAP och dess ledande befattningshavare samt oberoende i relation till större aktieägare.

Stefan Janse

Stefan Janse

Född: 1980. Styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning:

Marknadsföring, diplomerad vid IHM Business School.

Övriga pågående uppdrag:

Styrelseledamot i Association for the Nordic Game Industry ekonomisk förening och bolag inom Nordisk Film Sverige AB. Försäljningsdirektör i NordiskFilm Interactive AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: –

Innehav i SOZAP:

0 aktier.

Oberoende i relation till SOZAP och dess ledande befattningshavare samt oberoende i relation till större aktieägare.

Hanif Bali

Hanif Bali

Född: 1987.Styrelseledamot sedan 2024.

Utbildning:

-

Övriga pågående uppdrag:

Styrelseledamot och VD i Syndikatet Payments AB. Styrelseledamot i Myava AB och Baliborg AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Riksdagsledamot (M).

Innehav i SOZAP:

0 aktier.

Oberoende i relation till SOZAP och dess ledande befattningshavare samt oberoende i relation till större aktieägare.

Rade Prokopovic

Rade Prokopovic

Född: 1982. Grundare och VD sedan 2019.

Utbildning:

Business IT, Nackakademin.

Övriga pågående uppdrag:

Styrelseordförande i Camicamina AB, KONG REAL ESTATE AB, SUPERSPACE AB och MAGNAMETA AB samt inom SOZAP-koncernen tillsammans med andra uppdrag. Styrelseledamot i PRORAD AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:-

Innehav i SOZAP:

2 698 678 aktier.