Claes Wenthzel

Claes Wenthzel

Född: 1962. Styrelseordförande sedan 2019.

Utbildning:

Civilekonomexamen, Stockholms universitet.

Övriga pågående uppdrag:

CFO i Newsec AB, styrelseledamot i ett flertal bolag inom Newsec-koncernen samt styrelseledamot i Wenthzel Holding AB, WZEL trading AB, WenCon AB, PeWe International AB och Brf Nybrogatan 57.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Styrelseordförande i Goliath Ltd och Goliath Holding Plc. Styrelseledamot i tre fastighetsbolag utan omsättning och endast innehåller obebyggda fastigheter. CFO i Starbreeze AB (publ) och Resurs Holding AB (publ).

Innehav i SOZAP:

437 421 aktier och 12  000 teckningsoptioner av serie 2020/2023:1, berättigande till teckning av 120 000 aktier.

Oberoende i relation till SOZAP och dess ledande befattningshavare samt oberoende i relation till större aktieägare.

Stefan Janse

Stefan Janse

Född: 1980. Styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning:

Marknadsföring, diplomerad vid IHM Business School.

Övriga pågående uppdrag:

Styrelseledamot i Association for the Nordic Game Industry ekonomisk förening och bolag inom Nordisk Film Sverige AB. Försäljningsdirektör i Nordisk Film Sverige AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: –

Innehav i SOZAP:

3 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023:1, berättigande till teckning av 30 000 aktier.

Oberoende i relation till SOZAP och dess ledande befattningshavare samt oberoende i relation till större aktieägare.

Annette Colin

Annette Colin

Född: 1965. Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning:

Företagsekonomi och juridik, Lunds universitet.

Övriga pågående uppdrag:

Styrelseledamot i Colinex Capital AB, Prostalund AB (publ) och Initiator Pharma A/S (publ). Bolagsman i Stall Piantini Handelsbolag. Driver eget bolag, Colinex Capital AB, sedan 2008.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

VD i Annexin Pharmaceuticals AB (publ). Vice VD och CFO i Trialbee AB. VD och styrelseledamot i Brainguard AB. Group CFO i Boule Diagnostics AB (publ), Biotage AB (publ) och Goliath Ltd Company secretary för Goliath Holding Plc. Interim CFO i Scandinavian ChemoTech AB (publ). Styrelseordförande i Boule Nordic AB, och styrelseledamot i Boule Medical AB, Redsense Medical AB (publ), Biotage GB Ltd och styrelsesuppleant i Biotage Sweden AB.

Innehav i SOZAP:

18 090 akter och 60 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024:2, berättigande till teckning av 60 000 aktier.

Oberoende i relation till SOZAP och dess ledande befattningshavare samt oberoende i relation till större aktieägare.

Daniel Somos

Daniel Somos

Född: 1983. Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning:

Civilekonom, Msc., Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga pågående uppdrag:

Styrelseordförande och VD i Polygrade Holding AB. Styrelseordförande i GraphN AB. Styrelseledamot och VD i Mean Reversion AB. Styrelseledamot i Mibi  Games  AB, Polynvestor  AB, Realsprint AB och Urban Events AB. Styrelsesuppleant i Nordic Bytes AB och NB Innovation Factory AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Styrelseordförande i Elias Software AB. Styrelseledamot i Avionero AB och Asia Pacific Invest AB. Styrelsesuppleant i Solnabostäder Aktiebolag och Epic Games Scanning AB. Investor relations Quixel AB.

Innehav i SOZAP:

262 031 aktier och 60 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024:2, berättigande till teckning av 60 000 aktier.

Oberoende i relation till SOZAP och dess ledande befattningshavare samt oberoende i relation till större aktieägare.