Claes Wenthzel

Claes Wenthzel

Född: 1962. Styrelseordförande sedan 2019.

Utbildning:

Civilekonomexamen, Stockholms universitet.

Övriga pågående uppdrag:

CFO Newsec AB
Styrelseordförande i Wenthzel Holding AB.
Styrelseledamot i WenCon AB och PeWe International AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

CFO i Resurs Holding AB (publ).
CFO Starbreeze AB (publ) och Catena Media Plc.
Styrelseordförande i Goliath Ltd och Goliath Holding Plc samt styrelsesuppleant i ett bolag.
Finansiell rådgivare i Oncopeptides AB (publ).

Innehav i SOZAP:

271 500 aktier och 12 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023:1, berättigande till teckning av 120 000 aktier.

Oberoende i relation till SOZAP och dess ledande befattningshavare samt oberoende i relation till större aktieägare.

Stefan Janse

Stefan Janse

Född: 1980. Styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning:

Marknadsföring, diplomerad vid IHM Business School.

Övriga pågående uppdrag:

Styrelseledamot i Association for the Nordic Game Industry ekonomisk förening.
Försäljningsdirektör i Nordisk Film.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: –

Innehav i SOZAP:

3 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023:1, berättigande till teckning av 30 000 aktier.

Oberoende i relation till SOZAP och dess ledande befattningshavare samt oberoende i relation till större aktieägare.

Annette Colin

Annette Colin

Född: 1965. Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning:

Företagsekonomi och juridik, Lunds universitet.

Övriga pågående uppdrag:

Styrelseledamot i Colinex Capital AB, Biotage GB Ltd, Initiator Pharma A/S och Redsense Medical AB (publ).
Styrelsesuppleant i Biotage Sweden AB.
Bolagsman i Stall Piantini Handelsbolag. CFO i Biotage AB (publ).

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Medgrundare, styrelseledamot och VD i Brainguard AB.
VD i Annexin Pharmaceuticals AB (publ).
Vice VD och CFO i Trialbee AB.
CFO i Goliath Ltd. Company secretary för Goliath Holding Plc.
Interim CFO i Scandinavian ChemoTech AB (publ).

Innehav i SOZAP:

13 500 aktier och 60 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024:2, berättigande till teckning av 60 000 aktier.

Oberoende i relation till SOZAP och dess ledande befattningshavare samt oberoende i relation till större aktieägare.

Daniel Somos

Daniel Somos

Född: 1983. Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning:

Civilekonom, Msc., Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga pågående uppdrag:

Styrelseordförande i Elias Software AB och GraphN AB.
Styrelseledamot och VD i Polygrade Holding AB och Mean Reversion AB.
Styrelseledamot i Avionero AB, Mibi Games AB, Polynvestor AB och Urban Events AB.
Styrelsesuppleant i Nordic Bytes AB och NB Innovation Factory AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Styrelseordförande i EME Partners AB.
Styrelseledamot i 987 Stockholm AB, E-sia AB och Asia Pacific Invest AB.
Styrelsesuppleant i Solnabostäder Aktiebolag, Euro China Capital Aktiebolag, China Real Estate Development AB, Virtual Movie Store Sweden AB, Applications for Technical Retards Sverige AB, ReklameraMera Sverige AB och Epic Games Scanning AB. Investor relations Quixel AB.

Innehav i SOZAP:

179 857 aktier och 60 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024:2, berättigande till teckning av 60 000 aktier.

Oberoende i relation till SOZAP och dess ledande befattningshavare samt oberoende i relation till större aktieägare.