Rade Prokopovic

Rade Prokopovic

Född: 1982. Grundare och VD sedan 2019.

Utbildning:

Business IT, Nackakademin.

Övriga pågående uppdrag:

Styrelseordförande i Camicamina AB, SUPERSPACE AB och LINAPRO AB samt inom SOZAP-koncernen tillsammans med andra uppdrag.
Styrelseledamot i PRORAD AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Innehav i SOZAP:

1 959 400 aktier.

Kristofer Boman

Kristofer Boman

Född: 1983. CTO sedan 2015.

Utbildning:

Yrkeshögskoleexamen, The Game Assembly i Malmö och studier i spelprogrammering vid Blekinge Tekniska Högskola.

Övriga pågående uppdrag:

Styrelseledamot i bolag inom SOZAP-koncernen.
Styrelsesuppleant i Camicamina AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Styrelsesuppleant i bolag inom SOZAP-koncernen.

Innehav i SOZAP:

262 850 aktier och 5 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023:1, berättigande till teckning av 50 000 aktier.

Daniel Ekstrand

Daniel Ekstrand

Född: 1981. CFO sedan 2022-11-01.

Utbildning:

Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Övriga pågående uppdrag:

Styrelseordförande i Stegoplast AB, Materialet 2 Fastighet AB.
Styrelseledamot i Dikt Holding AB, Arne Nordströms Fastighets AB, Nordströms Mekaniska i Nyköping AB, Navigare Consulting i Nyköping AB, Daniel Ekstrand AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

CFO på CTT Systems AB

Innehav i SOZAP:

57 000 aktier.

Jacob Christianson

Jacob Christianson

Född: 1987. CPO sedan 2019.

Utbildning:

Yrkeshögskoleexamen, The Game Assembly i Malmö.

Övriga pågående uppdrag:

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Innehav i SOZAP:

78 470 aktier och 8 500 teckningsoptioner av serie 2020/2023:1, berättigande till teckning av 85 000 aktier.