Rade Prokopovic

Rade Prokopovic

Född: 1982. Grundare och VD sedan 2019.

Utbildning:

Business IT, Nackakademin.

Övriga pågående uppdrag:

Styrelseordförande i Camicamina AB, KONG REAL ESTATE AB, SUPERSPACE AB och MAGNAMETA AB samt inom SOZAP-koncernen tillsammans med andra uppdrag. Styrelseledamot i PRORAD AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Innehav i SOZAP:

2 623 432 aktier.

Kristofer Boman

Kristofer Boman

Född: 1983. CTO sedan 2015.

Utbildning:

Yrkeshögskoleexamen, The Game Assembly i Malmö och studier i spelprogrammering vid Blekinge Tekniska Högskola.

Övriga pågående uppdrag:

Styrelseledamot i bolag inom SOZAP-koncernen. Styrelsesuppleant i Camicamina AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Styrelsesuppleant i bolag inom SOZAP-koncernen.

Innehav i SOZAP:

264 265 aktier och 5  000 teckningsoptioner av serie 2020/2023:1, berättigande till teckning av 50 000 aktier.

Daniel Ekstrand

Daniel Ekstrand

Född: 1981. CFO sedan 2022-11-01.

Utbildning:

Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Övriga pågående uppdrag:

Styrelseordförande i Navigare Consulting i Nyköping AB, Daniel Ekstrand AB, Stegoplast AB, Materialet 2 Fastighet AB och Nordströms Mekaniska i Nyköping AB. Styrelseledamot i Dikt Holding AB och Arne Nordströms Fastighets AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Styrelseledamot i Nyköpings Segelsällskap och Nyköpings Knights Basebollklubb. Revisor i BRF Fjärden i Nyköping

Innehav i SOZAP:

132 000 aktier.

Jacob Christianson

Jacob Christianson

Född: 1987. CPO sedan 2019.

Utbildning:

Yrkeshögskoleexamen, The Game Assembly i Malmö.

Övriga pågående uppdrag:

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Innehav i SOZAP:

84 786 aktier och 8 500 teckningsoptioner av serie 2020/2023:1, berättigande till teckning av 85 000 aktier.